Soetus välismaalt

1. Sõidan külla väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki, mida tohin kingituseks kaasa võtta?

Vastava info leiate sihtriigi tolli kodulehelt.

2. Mida peaksin teadma, kui soovin minna oma jahipüssi ja laskemoonaga teise liikmesriiki jahile?

Allikas: relvaseadus.

Tulirelvade ja laskemoona edasitoimetamise aluseks Euroopa Ühenduse territooriumil on Euroopa tulirelvapass, millesse on kantud riigi pädeva asutuse luba reisida ühest liikmesriigist teise tulirelvapassis nimetatud tulirelvade ning laskemoonaga.

Eestis väljastab Euroopa tulirelvapassi elukohajärgne politseiprefektuur isiku taotluse alusel, kui isikule on seaduse alusel väljastatud relvaluba. Euroopa tulirelvapass kehtib kuni viis aastat. Tulirelvapassi kehtivus on piiratud relvaomaniku relvaloa kehtivusega, st tulirelvapass kaotab kehtivuse relvaomaniku relvaloa kehtetuks tunnistamise korral. Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine ja eelneva loa väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamise info leiate siit.

Isik, kellele on väljastatud Euroopa tulirelvapass, ei pea omama teise liikmesriigi pädeva asutuse luba, kui ta kutsega tõendab, et soovib külastatavas liikmesriigis tegeleda jahinduse või laskespordiga.

3. Kas Euroopa Liidust interneti teel kaupa tellides peab esitama ka tollideklaratsiooni? Tellides lõhnu Suurbritannia Kanalisaartelt?

Kuna Suurbritannia Kanalisaared ei kuulu Euroopa Ühenduse (EÜ) territooriumi ega käibemaksu territooriumi alla, kuid on osa EÜ tolliterritooriumist, siis tuleb parfüümide tellimisel esitada tollideklaratsioon. Kuna Kanalisaared on osa EÜ tolliterritooriumist, siis on ühenduse kauba tollistaatuses olevale kaubale võimalik staatuse tõendamise korral rakendada tollimaksuvabastust, kuid tasuda tuleb käibemaks. Kui tollistaatuse tõendamise dokument puudub, tuleb tasuda ka tollimaks. Sellisel juhul on impordimaksud samad, mis kolmandast riigist kaupa tellides.

Kuna vastavalt määruse nr 1186/2009 artiklile 24 ei ole võimalik väikese väärtusega saadetise korral parfüümidele kohaldada maksuvabastust, tuleb parfüümide importimisel esitada ka siis tollideklaratsioon ja tasuda impordimaksud, kui kauba väärtus jääb alla maksuvaba piirmäära (150 eurot). Tollimaksuvabastuse saamiseks tuleb esmalt selgitada, kas kaup on ühenduse tollistaatusega või tuleb see otse kolmandast riigist. Juhul, kui kaup on ühenduse tollistaatusega, tuleks paluda müüjal kaubaga kaasa panna tollistaatuse sertifikaat.

4. Tahaksin tellida kolmandast riigist interneti teel toidulisandeid. Millega peaksin arvestama?

Internerneti teel e-kaubandusest toidulisandite tellimine ei ole keelatud. Toidulisand on toit, mis vastab kõigile järgmistele tingimustele:

  • on ette nähtud tavatoidu täiendamiseks (ehk ei anna oluliselt energiat);
  • on teatud ainete kontsentreeritud allikaks (nt vitamiinid, mineraaltoitaineid, kofeiin, taimede ekstraktid, rasvhapped jne);
  • on ette nähtud tarbimiseks kindlate annuste või kogustena;
  • turustatakse müügipakendisse pakendatuna kindlate annustena, nagu kapslid, pastillid, tabletid, pulbrikotikesed, vedelikuampullid, tilgutuspudelid ja muu sarnane, mis on ette nähtud tarvitamiseks väikeste mõõdetud kogustena.

Informatsiooni toidulisandite kohta saate Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt.  Veterinaar- ja Toiduameti kontaktametnik toidulisandite osas on Airika Salumets tel. 605 4765 ja e-post airika.salumetsvet.agri.ee.

Teatud juhtudel võib toidulisandit ravimist eristada vaid kasutuseesmärgi järgi, ehk siis toidulisand ei ole mõeldud ravima, ennetama või leevendama ühtegi haigust või haigusseisundit, aga ravim on. Ravimite tellimine interneti teel on lubatud ainult internetiapteegist.

5. Kas ja kui palju võin oma tarbeks tellida internetipoest nuusk- (snuff) ja huuletubakat (snus)?

Kuna tubakaseaduse § 24 alusel on suitsuvaba tubakatoote käitlemine Eestis keelatud, siis ei tohi nimetatud kaupa alates 01.05.2015 Eestisse importida, ega telllida ka teisest liikmesriigist. Ainus erand on sätestatud reisijale, kes võib nimetatud toodet tuua liiduvälisest riigist Eestisse saabumisel koos temaga liikuvas pagasis isiklikuks kasutamiseks ühe paki tingimusel, et pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi. Samas kehtib nimetatud võimalus üksnes reisija esmakordsel ja teistkordsel Eestisse saabumisel kalendrikuu jooksul.
Teisest liikmesriigist saabuv reisija võib tuua koos temaga liikuvas pagasis isiklikuks kasutamiseks maksimaalselt kümme pakki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.

6. Kuidas on tavakodanikul võimalik tax-free poodidest kaupa ostes tagasi saada kaubale lisatud käibemaks?

Reisijad väljastpoolt Euroopa Liitu võivad osta kaupa Euroopa Liidus olevatest tax-free poodidest käibemaksutagastusega. Käibemaksutagastusega müük tähendab seda, et müügi hetkel lisatakse kauba hinnale käibemaks, kuid hiljem see tagastatakse ostjale. Käibemaksutagastus hakkab kehtima, kui ühe päeva miinimum ostusumma ühes kaupluses koos käibemaksuga ületab 38,35 eurot. Sel juhul antakse tax-free poest kaasa ostu tõendav dokument, mille isik peab Euroopa Liidust lahkudes kinnituse saamiseks tollile esitama.

Ostjal tuleb kaup avamata pakendis Euroopa Liidust välja toimetada hiljemalt kauba ostmise kuule järgneva kolmanda kuu lõpuks. Tolli nõudmisel peab reisija esitama avamistunnusteta pakendatud kauba tollikontrolliks.

Informatsiooni käibemaksu tagastamise kohtadest piiril saab tax-free müügiga tegelevast kaubandusettevõttest. Euroopa Liidu isik saab samalaadseid käibemaksutagastusega oste teha analoogsetel tingimustel kolmandates riikides, kus kaubale lisatud käibemaks tagastatakse ostjale riigist lahkudes.

7. Kas reisija tohib Venemaalt Eestisse kaasa tuua karu toornahku ja pargitud nahku ning karu koljut?

Reisija tohib kaasa tuua mistahes karu osa ainult juhul, kui tal on olemas Venemaa CITESi ekspordiluba ja Eesti CITESi sisseveoluba (toornahkadele lisandub veterinaarkontrollinõue).

 

Allikas: Maksu- ja Tolliamet