Maksualane nõustamine

Maksustamises toimuvad muutused pidevalt ning seadustest arusaamine muutuvad järjest keerulisemaks. Võib juhtuda, et ettevõtja jätab maksud arvestamata teadmatusest, kuid juhtub ka sedasi, kus makstakse ülipüüdlikult ja sellest tulenevalt liiga palju. Sellepärast on mõistlik enne tehingute sooritamist nõu küsida.

  1. Ettevõtte igapäevatööst tulenevate maksuküsimuste lahendamine
  2. Maksuriskide kontroll
  3. Maksuseadustest tulenevate erisuste selgitamine
  4. FIE-de ja üksikisikute maksunõustamine

Füüsilistele isikutele pakume:

  1. Palgaarvestuse kontroll
  2. Nõustamine ettevõtte asutamisel
  3. Seadusest tulenevad õigused töötasu arvestamisel
  4. Muud küsimused