Kirjanpitopalvelut

Asiakkaan velvollisuudet

 1. Asiakas esittää kirjanpitäjälle KAIKKI tarvittavat alkuperäiset kuitit.
 2. Maksaa laskun palveluista ajallaan.

Palvelun tarjoajan velvollisuudet

 1. Kirjaa kaikki osto- ja myyntilaskut
 2. Tekee asiakkaan esittämien alkuperäisten tositteiden perusteella tarvittavat kirjanpidolliset kirjaukset.
 3. Kirjanpidon sisäisten sääntöjen laatiminen
 4. Tekee tarvittavat lisäkirjaukset, jotta kirjanpito säilyy kokonaisuutena
 5. Laatii ja ilmoittaa raportit verotoimistolle.
 6. Laatii ja valmistelee tilinpäätöksen ja taseen kaupparekisterille esittämiseksi.
 7. Neuvoo ja informoi asiakasta kirjanpidon toiminnoista.
 8. Kirjanpitäjä tarkistaa kuittien ja dokumenttien lainmukaisuuden ja ottaa tarvittaessa yhteyttä laskuttajaan epäselvyyksien selvittämiseksi.
 9. Suorittaa kirjanpidon hyvän raamatupitämistavan ja ammatin vaatimusten mukaisesti, huomioon ottaen kansainväliset standardit.
 10. Suorittaa kirjanpidon niin, että olisi taattu olellisen, objektiivisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen.

Palkanlaskenta

 1. Tekee joka kuukausi palkka- ja verolaskelmat.
 2. Lomapäivien laskenta
 3. Lisien ja palkkioiden laskenta.
 4. Lopputilien laskenta

Lisätyönä

 1. Jos asiakas haluaa, huolehtii kirjanpitäjä myös siitä, että sapuneet laskut tulevat eräpäivään mennessä maksetuksi.
 2. Tarvittaessa kirjanpitäjän tehtävänä on myös laskujen lähettäminen ja saatavien seuranta.