Riigipühad 2016. aastal

Riigipühad 2016. aastal Eelmine aasta oli töötavale inimesele eriti soodne, sest enamus 12-st riigipühast (10) langes tööpäevadele, siis sel aastal on tööpäevadel kõigest 6. Ülejäänud ekstra vabu päevi ei too. 1. jaanuar – uusaasta (reede) 24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti […]

read more →

Soetus välismaalt

1. Sõidan külla väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki, mida tohin kingituseks kaasa võtta? Vastava info leiate sihtriigi tolli kodulehelt. 2. Mida peaksin teadma, kui soovin minna oma jahipüssi ja laskemoonaga teise liikmesriiki jahile? Allikas: relvaseadus. Tulirelvade ja laskemoona edasitoimetamise aluseks […]

read more →

Lähetusrahad

TuMS § 13 lg 3 tulumaksuga ei maksustata: 1) ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha ja välislähetustasu, samuti teenistuja perekonnaliikme […]

read more →

Maksumäärad aastal 2016

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%. Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad). Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise […]

read more →