Tutvustus

Ettevõtluse lahutamatu ja tihti ka aeganõudev osa on raamatupidamine. Oleks ju tore, kui keegi teeks selle ära Teie eest, mille tulemusel säästaksite nii mõnegi tunni oma väärtuslikust ajast ning mis võimaldaks Teil aega pühenduda sellistele tegevustele, mis Teile tõeliselt huvi pakub? […]

Read More

Maksualane nõustamine

Maksustamises toimuvad muutused pidevalt ning seadustest arusaamine muutuvad järjest keerulisemaks. Võib juhtuda, et ettevõtja jätab maksud arvestamata teadmatusest, kuid juhtub ka sedasi, kus makstakse ülipüüdlikult ja sellest tulenevalt liiga palju. Sellepärast on mõistlik enne tehingute sooritamist nõu küsida. Ettevõtte igapäevatööst […]

Read More

Raamatupidamise teenus

Kliendi kohustus: 1.Edastab raamatupidajale elektrooniliselt/paberkandjal kõik vajalikud algdokumendid. 2.Tasub teenuste eest õigeaegselt. Teenuse osutaja kohustused: 1. Sisestab kulu- ja müügiarved. 2. Teeb kliendi esitatud algdokumentide põhjal raamatupidamise kanded. 3. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine 4. Lisab kanded, mis tagavad raamatupidamise terviklikkuse. 5. […]

Read More

Kontakt

Kapitalivood OÜ IBAN: EE427700771001782850 Telefon: +372 56636169 Email: teave@kapitalivood.ee

Read More
Latest Blog

Riigipühad 2016. aastal

Riigipühad 2016. aastal Eelmine aasta oli töötavale inimesele eriti soodne, sest enamus 12-st riigipühast (10) langes tööpäevadele, siis sel aastal on tööpäevadel kõigest 6. Ülejäänud ekstra vabu päevi ei too. 1. jaanuar – uusaasta (reede) 24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti […]

read more

Soetus välismaalt

1. Sõidan külla väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki, mida tohin kingituseks kaasa võtta? Vastava info leiate sihtriigi tolli kodulehelt. 2. Mida peaksin teadma, kui soovin minna oma jahipüssi ja laskemoonaga teise liikmesriiki jahile? Allikas: relvaseadus. Tulirelvade ja laskemoona edasitoimetamise aluseks […]

read more

Lähetusrahad

TuMS § 13 lg 3 tulumaksuga ei maksustata: 1) ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha ja välislähetustasu, samuti teenistuja perekonnaliikme […]

read more

Maksumäärad aastal 2016

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%. Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus). Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad). Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise […]

read more

Raamatupidamise teenus

Pakume alustavatele ja toimivatele äriühingutele raamatupidamise teenust ning maksualast nõustamist. Füüsilistele isikutele maksualast nõustamist.

read more